Ny hemsida  till hösten.                        <<< >>>

Textruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster

Anna Edvinsson är sedan april anställd som kommunikatör på ParkinsonFörbundet. Här ska hon bland annat arbeta med utveckling av en ny webbplats. I grunden är hon civilekonom och har tidigare arbetat med marknadsföring och kommunikation på Systembolaget och Kooperativa Förbundet.

Vilken roll kan en ny webbplats spela?

– Webben blir allt viktigare. För ParkinsonFörbundets medlemmar tror jag att den kan bli en samlande punkt. En del av medlemmarna kan ha svårt att ta sig ut och då blir webben en mötesplats istället.

 

Varför blev det ParkinsonFörbundet för din del?

– Det stämmer bra med min bakgrund. Jag har tidigare arbetat med kommunikation och marknadsföring inom organisationer som inte är utpräglat kommersiella.  Jag är också en föreningsmänniska privat, sitter i styrelsen för Skansens folkdanslag och har tidigare varit förtroendevald i en bostadsrättsförening och en koloniförening till exempel.

 

Vad innebär jobbet som kommunikatör?

– Det handlar både om att förmedla information och om att lyssna. Tidigare kallades det informatör. Men det är en tvåvägskommunikation, därför är kommunikatör mer  relevant. På ParkinsonFörbundet kommer jag att arbeta med utveckling av webbplatsen och många andra uppgifter. Eftersom det är en liten organisation får jag jobba med många olika saker.

 

Du når Anna på telefon 08-666 20 73 eller mejl: anna.edvinsson@parkinsonforbundet.se

 

Ny webbplats
kommer i höst

 

I HÖST LANSERAR ParkinsonFörbundet en ny webbplats. Den nya webbplatsen fokuserar på tre områden: nyheter, stöd till medlemmar och opinionsbildning. En annan central del är undersidor för alla länsförbund. Dessa sidor hanterar länsförbunden själva.

Den nya webbsidan och ett nytt medlemsregister ska också göra det lättare för alla medlemmar att göra adressändringar.

Kommunikatör Anna Edvinsson och medlemsregisteransvariga Teuta Hatipi från ParkinsonFörbundet presenterade förslagen på ordförandekonferensen. Förbundsstyrelsen har sagt ja till förslaget om omarbetad webbplats och nytt medlemsregister.

Lyssna och kommunicera nyckelord i ny tjänst