Textruta:

 

Denna bok fokuserar på utmaningar som man ställs inför när man lever med Parkinson. Den betonar vikten av tidig diagnos och behandling för att fördröja sjukdomsförloppet och att förlänga tiden med livskvalitet. Den illustrerar även den ekonomiska och sociala bördan i senare stadier av sjukdomen. I det stadiet är påverkan på parkinsonsjuka, deras familjer, vården och samhället i sin helhet som störst.

 

Läs Liv med parkinson pdf       Tips högerklicka

                                                      Välj öppna i ny flik/fönster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv med Parkinson (del två) fokuserar på sjukdomens icke-motoriska symtom och visar komplexiteten hos Parkinson, samtidigt som vikten av tidig diagnos och effektiv behandling upprepas. Det finns många icke-motoriska symtom som måste behandlas, däribland smärta, inkontinens, förstoppning, sömnstörningar, trötthet, ångest och depression. Dessa är bara några av de symtom som personer med Parkinson måste leva med dagligen.

 

Liv med parkinson pdf

 

 

Mer information >>>

 

I det här materialet ingår också tre videos i olika längd

 

Se Video >>>

 

Till EPDA  sidan >>>

 

 

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster