Vinnarna i Dubbelt upp         <<<  >>>

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster

Innehållet får gärna kopieras och spridas.
Detta Ordförandebrev läggs omedelbart upp även på vår hemsida.

 

 

 

 

Medlemsvärvningskampanjen – Dubbelt Upp- avgjord

 

30 juni stängdes vår medlemsvärvningskampanj och i slutspurten tog Ångermanland tillbaka ledningen från NU N Älvsborg/Bohuslän och på 3:e plats kom länsföreningen i Jämtland.

 

Ångermanland har ökat sitt medlemsantal med 43 % i förhållande till antalet medlemmar 31 december 2011.

 

Ångermanlands och N Älvsborgs/Bohuslän procentuella ökning är mycket imponerande. Vi ser också att det är län som arbetat aktivt med den individuella värvningen som gått fram bäst. Vi är jätteglada för resultatet men skulle alla län arbetat lika aktivt hade vi säkerligen passerat både10 000 och 12 000 strecket i medlemsantal. Länsföreningen i Ångermanland får nu i pris kostnaderna för valfri föreläsare vid en medlemsaktivitet betald av förbundet.

 

Länsföreningarna kommer att få listor på samtliga nya medlemmar och det är nu mycket viktigt att bjuda in nya medlemmar till en medlemsaktivitet tidigt i höst, där dom hälsas välkomna och vi presenterar vår verksamhet och där vi tar tillvara deras intressen och kompetens. Vi måste nu göra allt för att behålla såväl nya som tidigare medlemmar och inspireras av de län som stärkt sin medlemskår med 40 -20%. Varför inte låta medlemsvärvarna vara personliga värdar/faddrar i början för att få med de nya i verksamheten.

 

I den individuella tävlingen vann Conny Kristofferson N Älvsborg/Bohuslän med 77 värvade medlemmar följd av Lena Petersson Ångermanland med 24 värvade medlemmar och Helena Johansson S Älvsborg med 18 värvade medlemmar. Dessa tre får nu sin resa och en övernattning i Amsterdam den 28 september betald i pris.

 

Förbundets bruttoökning till och med 30 juni var 831 medlemmar varav 358 var individuellt värvade. Förbundets netto medlemsökning 1:a halvåret 2012 efter avregistreringar (dödsfall och obetalda) är 362 medlemmar vilket nästan motsvarar 5%. Fortsätter vi arbeta aktivt med medlemsvärvning resterande del av året är en 10% ökning fullt möjlig eftersom rensningen av obetalda görs 1:a halvåret.

 

På Förbundsstyrelsens vägnar vill vi sända ett jättegrattis till länsföreningen i Ångermanland samt Conny Kristoffersson, Lena Petersson och Helena Johansson och ett stort tack till alla medlemsvärvare såväl på länsnivå som individuellt.

 

(Diagram över länens medlemsökning biläggs)

 

 

Karl-Gunnar Skoog                                                                                                     Gunn Franzén Ljung

Förbundsordförande                                                                                                     Generalsekreterare

ParkinsonFörbundets Ordförandebrev
2012-07-05

Län

31-dec

Nya t. o. m 29/2 -2012

Nya t. o. m 30/4-2012

Nya t. o. m 23/5-2012

Nya t. o. m 12/6-2012

Nya t.o.m. 30/6

Summa nya

Ökning i procent

Västmanland

235

2

0

1

0

0

3

1%

 

Gotland

97

0

2

0

1

0

3

3%

 

Medelpad

278

5

3

0

1

0

9

3%

 

Sörmland

236

4

4

2

0

0

10

4%

 

Kronoberg

235

3

2

0

0

6

11

5%

 

Blekinge

111

2

3

1

0

0

6

5%

 

Kalmar

217

1

10

0

0

1

12

6%

 

Värmland

300

4

6

0

5

2

17

6%

 

Norrbotten

221

7

4

0

2

0

13

6%

 

Västerbotten

421

10

12

1

0

3

26

6%

 

Halland

302

9

9

3

0

2

23

8%

 

Jönköping

275

6

7

2

4

3

22

8%

 

Västra Sverige

565

15

15

5

4

8

47

8%

 

Uppland

405

20

12

3

1

0

36

9%

 

Stockholm

1181

45

43

5

13

7

113

10%

 

Östergötland

283

5

21

0

2

3

31

11%

 

Skåne

1038

43

58

9

8

3

121

12%

 

Hälsingland/Gästrikland

313

23

10

3

1

3

40

13%

 

Örebro

139

7

7

1

2

2

19

14%

 

Skaraborg

277

10

19

2

3

4

38

14%

 

Dalarna

264

28

11

1

1

0

41

16%

 

Södra Älvsborg

143

2

8

0

10

4

24

17%

 

Jämtland

104

9

9

0

1

0

19

18%

 

NU (N Älvsborg/Bohuslän)

225

11

33

20

17

9

90

40%

 

Ångermanland

132

30

14

2

0

11

57

43%

 

 

7997

301

322

61

76

71

831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal ny registrerade 1/1 - 30/6 2012

831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot. innan avregistreringar  31/12 till 30/6

8828

 

 

 

 

 

 

Avregistrerade

 

472

* Ca hälften avlidna

 

 

 

 

 

 

 

 

8356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 Medlemmar från utland

 

 

 

 

 

 

 

Antal medlemmar den 30 Juni 2012

8359