EPDAs Move for Change (del 3)                        <<< >>>

Textruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                              Webbmaster

 

Svara på undersökningen!

 

 

Den tredje delen av EPDAs undersökning genomförs för att ge svar på ifall fjärde och femte punkten i 1997-stadgan - att Parkinsonsjuka "får kontinuerlig vård" och "kan ta del i hanteringen sin sjukdom" - är uppfyllda i hela Europa. Undersökningen stängs i slutet av oktober.

 


Informationen från den här undersökningen kommer att användas på samma sätt som de första två. Resultaten kommer att analyseras av EPDA och ett manuskript kommer att förberedas för inlämning i en peer-reviewed Europeisk tidskrift. Artikeln kommer sedan att användas som ett verktyg vid sidan av Konsensusdokumentet för att värna konsensusuttalande för EPDA och dess medlemsorganisationer att verka för en förändring av tillgängliga tjänster för Parkinsonsjuka, både på europeisk och nationell nivå.

Klicka här för att börja undersökningen
: http://www.epda.eu.com/en/projects/move-for-change/survey-2012/