Från Kunskapskanalen   finns nu på                  <<< >>>

Textruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                              Webbmaster

Forskningsseminariet som anordnades  på Nalen den 11 april i år, med anledning av Parkinsonfondens 25
årsjubileum, finns nu på URPLAY.

Det har tidigare visats på Kunskapskanalen.

Länkar längre ner på sidan>>>


Kunskapskanalen sänder forskningsseminariet Parkinson – framsteg och utmaningar

 

Onsdag 23 maj i Kunskapskanalen med start 16.00, repris söndag 27 maj 11.00-14.15.

 

Efter sändning finns materialet på www.urplay.se – sök på Parkinson så hittar du det lätt.

 Parkinson – framsteg och utmaningar: Därför behövs forskning

 

16.00-16.40 Parkinson – framsteg och utmaningar: Därför behövs forskning

 

Björn Hellkvist levde sin dröm och var mitt i karriären som hockeycoach när hans kropp började spela honom spratt. Kramper, skakningar och stelhet utan förklaring. Vägen till diagnos var lång och svår, att drabbas av sjukdomen parkinson i tjugoårsåldern på en mindre ort utan universitetssjukhus har sina sidor. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond

 

16.40-17.10 Parkinson – framsteg och utmaningar: Aktuellt om forskningen

 

Nu vet forskarna mycket mer, men inte allt. De senaste trettio åren har det gjorts viktiga framsteg i forskningen om mekanismerna bakom och orsaken till Parkinsons sjukdom. Nya behandlingar har också forskats fram. Per Odin, överläkare och professor i neurologi, ger en bild av var parkinsonforskningen står idag. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond

 

17.10-17.30 Parkinson – framsteg och utmaningar: Regionala skillnader i vården

 

Vilken vård du får beror på vilket landsting du bor i. Det anser såväl parkinsonpatienter som landsting. Hur ofta patienten får träffa en läkare och vilken typ av läkare det är varierar. Det finns också skillnader i vilka behandlingar som erbjuds. Behandlingen ska inte vara beroende av vilka kostnader landstingen har, säger Johan Lökk, professor i geriatrik. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond

 

17.30-17.50 Parkinson – framsteg och utmaningar: Parkinsonregister i Sverige

 

Vi ska skapa ett hus, där man har en grund för att känna sig säker, jämlik och effektiv. Så beskriver Sven Pålhagen, neurolog, arbetet med att skapa ett parkinsonregister i Sverige. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond.

 

17.50-18.15 Parkinson – framsteg och utmaningar: Långtidsstudie av patienter

 

Det saknas svar på många viktiga frågor kring parkinson. Hur många får sjukdomen, kan diagnostiken förbättras, utvecklingen förutses på bättre sätt? Genom att följa patienter under många år kan man identifiera faktorer som gör det lättare att ställa säkra diagnoser tidigare, säger Lars Forsgren, professor och överläkare i neurovetenskap. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond.

 

18.15-18.25 Parkinson – framsteg och utmaningar: Genetiska faktorer

 

När det gäller Parkinsons sjukdom har vi sett flera misstänkta fall av ärftlighet men det har ännu inte kunnat beläggas genetiskt, säger Andreas Puschmann, överläkare och neurolog. Det forskarna undersöker är om det finns dels sjukdomsframkallande genmutationer, dels genetiska risk- eller skyddsfaktorer. Arrangerat av Parkinsonförbundets forskningsfond.

 

18.25-18.40 Parkinson – framsteg och utmaningar: Flest patienter i Umeå

 

Är Parkinsons sjukdom vanligare i Umeå än på andra håll i Sverige? Mycket tyder på det i en studie av Jan Linder, överläkare och forskare i neurologi. Det kan också vara så att man har varit skickligare på att hitta s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla föreläsningar från seminariet "Framsteg och Utmaningar" finns på urplay.se

 

Här kommer lite länkar:

 

Till hela serien: http://urplay.se/170402

 

Det hoppas jag av Parkinsonforskningen: http://urplay.se/170403

Därför behövs Parkinsonforskning: http://urplay.se/170404

Aktuellt om forskningen: http://urplay.se/170405

Regionala skillnader i vården: http://urplay.se/170406

Parkinsonregister i Sverige: http://urplay.se/170407

Långtidsstudie av parkinsonpatienter: http://urplay.se/170408

Genetiska faktorer: http://urplay.se/170409

Flest parkinsonpatienter i Umeå: http://urplay.se/170410

Varför tar det så lång tid: http://urplay.se/170412

Frågor och svar om läkemedelsprocessen: http://urplay.se/170411

 

Susanna Lindvall