Parkinsonfondens ändamål

 

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond är instiftad av ParkinsonFörbundet.
Forskningsfondens insamlingsfond kallas Parkinsonfonden.
Forskningsfonden har, enligt dess stadgar, som sitt huvudsakliga ändamål "att stödja svensk klinisk Parkinsonforskning".

 

Forskningsfondens ekonomi är baserad på insamlings- och donationsmedel och är innehavare av ett insamlingskonto, ett s.k. 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
Medel som har inkommit till Parkinsonfondens 90-konto, pg 90 07 94-9 eller på bankgiro 900-7949 kan förutom forskningsändamål till viss del även användas till utbildnings- och informations-projekt som befrämjar forskning rörande Parkinsons sjukdom.

 

Läs mer på Parkinsonfondens hemsida >>>

 

Skänk en slant >>> istället för en blomma!

 

Fler upplysningar e-mail Susanna Lindvall

 

Finns på Facebook

 ParkinsonFörbundets forskningsfond <<< >>>

stod parkinsonfondenTextruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster