Pressmeddelande 20 mars 2011 >> om brist på neurologer.

Bakgrunden till ovanstående beslut är den  debatt som varit den senaste tiden om svårt sjuka som blir utförsäkrade från sjukpenningförsäkringen vid årsskiftet eller senare och som inte är berättigade till sjukersättning eller aktivitetsersättning (tidigare benämningar förtidspension och sjukbidrag) .

 

Debatten ledde bl a till att alliansens ledamöter i Socialförsäkringsutskottet tog ett så kallat ”Utskottsiniativ”.

 

Det är i dagsläget svårt att uttala sig om utfallet i den kommande lagtillämpningen med anledning av den debatt och det beslut som togs i Riksdagen den 14 december. För den som vill ta del av betänkandet och hela riksdagsdebatten samt beslutet finns möjlighet via ovanstående länkar.

 

Regeringen backar om sjukförsäkringen>>> SvD

Sveriges Radio>>>

 

 Samhället                                            <<< >>>

Ändringar i sjukförsäkringen (SfU13)


Riksdagen beslutade att ändra i lagen om allmän försäkring som gäller införandet den 1 juli 2008 av en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete.

Den prövning mot hela arbetsmarknaden som enligt nuvarande regler ska ske efter 180 dagar i sjukperioden ska kunna skjutas upp inte bara om det finns särskilda skäl utan även om det i annat fall kan anses som oskäligt. När den försäkrade haft sin arbetsförmåga nedsatt under 365 dagar föreslås att prövningen sker mot hela arbetsmarknaden om det inte kan anses oskäligt.

Den som är arbetsoförmögen till följd av en allvarlig sjukdom ska kunna få sjukpenning med 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten även om sådan sjukpenning redan lämnats för 364 dagar.

De nya reglerna börjar gälla den 15 januari 2010 men tillämpas från och med den 1 januari 2010.
• 
Lättläst >>
• 
Teckenspråk >> (2,534 kbyte)
• 
Utskottsbetänkande 2009/10:SfU13 >>
• Protokoll
2009/10:48 >> (debatt) och 2009/10:4 >> (beslut 2009-12-14)

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster