Video - Bildspel                                  <<< >>>

Suzzie Tapper - Jag har Parkinsonn >>>

 

Intervju med Sussie Tapper >>>                 Fler videos nedan

Textruta:

Till första sidan           |upp|                           <<<                            >>>                                                                                                Webbmaster

Fler videos >>>.  Bl.a. Non-motor symptoms - interview with Susanna Lindvall

Global Parkinson's pledge - why you should sign up

Får parkinsonsjuka i Västra Götaland den vård de behöver?

Hur fungerar vården för personer med Parkinsons sjukdom och hur långt har forskningen kommit?

Onsdagen den 25 april möttes över 200 personer på ett stort seminarium i Göteborg, för att diskutera behandling, bemötande och framtid. Det var neurologer, neuroteam, geriatriker, politiker, beslutsfattare samt personer med Parkinsons sjukdom och deras anhöriga.

Seminariet i Göteborg, var det sista i en serie på fyra semiarie, genomförda på olika platser i Sverige under april 2012. Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) och ParkinsonFörbundet var arrangörer.

Beskrivning.
Om vård och behandling av Parkinsonpatienter Ett seminarium för neurologer, neuroteam, geriatriker, politiker, beslutsfattare inom landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa och personer med Parkinsons sjukdom och dess närstående.

 

Video 1

1. Inledning: Kent Andersson NHR:s styrelse (ca 5 min) 2. Dagens sjukvård och satsningar i Västra Götaland: Håkan Linnarsson, ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden nordöstra (ca 10 min) 3. Den nya neurologin och bristen på neurologer: Karin Fröjd, verksamhetschef på neurosjukvården Sahlgrenska universitetssjukhuset. (ca 20 min) 4.metoder idag och imorgon: Björn Holmberg överläkare på Sahlgrenska (ca 35 min)

 

Video 2

1. Att leva med Parkinsons sjukdom. Pär Ohrberg patient (ca 20 min) 2. Olika vård var man bor: Gunn Franzén-Ljung, generalsekreterare ParkinsonFörbundet (ca 10 min) 3. Panelsamtal ”Fler neurologer, rätt medicin och lika behandling”: med dagens föredragshållare: fr.v: Pär Ohrberg patient, Håkan Linnarsson politiker, Karin Fröjd verksamhetschef och Björn Holmberg överläkare. Moderator: Susanna Lindvall v.ordf. EPDA (ca 60 min) En produktion av NHR Media via ABF-Live.

Program och medverkande.

Program

· 13.00  Inledning - Kent Andersson, förbundsstyrelseledamot Neurologiskt Handikappades Riksförbund

· 13.05  Dagens sjukvård och satsningar i regionen om Parkinson - Håkan Linnarsson, ordf Hälso- och sjukvårdsnämnden nordöstra

· 13.15  Den nya neurologin, bristen på neurologer och prioriteringar i vården - Karin Fröjd, verksamhetschef neurosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset

· 13.35  Vilka behandlingsmetoder finns för personer med Parkinsons sjukdom? - Björn Holmgren, överläkare neurokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

· 14.10  Paus med förfriskning

· 14.30  Att leva med Parkinsons sjukdom - Pär Ohrberg, patient

· 14.50  Olika vård beroende på var i Sverige man bor - Gunn Franzén-Ljung, generalsekreterare ParkinsonFörbundet

· 15.00  Paneldebatt: Fler neurologer – Rätt medicin – Lika behandling

· 16.00  Avslutning

 

Moderator: Susanna Lindvall, vice ordf EPDA (European Parkinson´s Disease Association)      

 

Seminariet arrangeras av NHR och ParkinsonFörbundet med stöd av Abbott Scandinavia AB.

Video Properties

Owner:  abfhergei >>> 

Recorded on:  25 April 2012 

Duration:  01:11:53   Nr 1

Duration:  01:21:59   Nr 2

Playback bandwidth:  764 kb/s (Minimum: 325) 

Channel:
Neurologiskt Handikappades Riksförbund >>> 

Video 1

Video 2

Textruta:

 

Fler videos från Bagadilico